Tillbehör för uthyrning LED-skärm

Hängande balk 1

Hängande balk 2

Truss

Fackverk 2

Flygfodral för paket

Mobil kraftfördelningsbox